کاملترین فایل بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین

بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین
کلمات کلیدی:بازاریابی,بانکداری نوین,نقش بازاریابی در بانکداری نوین,بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین,بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری,بانكداری الكترونیكی در ایران,‏دانلود پایان نامه مدیریت,‏دانلود پایان نامه رشته مدیریت

‏دانلود پایان نامه رشته مدیریت

چکیده:

با ظهور و رشد اینترنت و به كارگیری آن در فعالیت های روزمره ،كاربرد اینترنت به سازمانها و شركت های تجاری نیز ‏‏گسترش یافت و سازمانها آن را در كسب و كار خود به منظور كسب مزیت رقابتی و برتری رقابتی نسبت به رقبا و كسب سهم ‏‏بازار زیاد و ارتقا بهره وری به كار گرفتند و موجب به وجود آمدن كسب و كار اینترنتی شد و بر جنبه های مختلف كسب و ‏‏كار تاثیراتی گذاشته است و بازاریابی به عنوانی یكی از زمینه های مهم كسب و كار از این مورد بی تاثیر نمانده است و ‏‏تغییراتی در جنبه های مختلف بازاریابی ایجاد كرده است.متن حاضر سعی در ارائه تغییراتی دارد كه در اثر به كارگیری ‏‏اینترنت،در بازاریابی سنتی به وجود آمده است و مفاهیم بازار و بازاریابی،نقش ‏CRM‏ در بازاریابی ،بازاریابی اینترنتی و ‏تاثیراتی را كه ‏اینترنت بر اهداف و وظایف بازاریابی و آمیخته بازاریابی داشته است و در نهایت نقش بازاریابی درفضای ‏بانکهای ایران ‏بررسی می شود‎‏.‏

کلمات کلیدی:

بازاریابی

بانکداری نوین

نقش بازاریابی در بانکداری نوین

مقدمه‎‏: ‏

امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن به عنوان لازم و ملزوم یكدیگر مطرح شده اند، به گونه ای كه اندیشمندان این دو را از ‏‏یكدیگر قابل تفكیك نمی دانند و معتقدند اینها تسهیل كننده یكدیگر هستند.دیگر اینترنت یك ابزار قابل چشم پوشی و برای ‏‏سرگرمی نیست،بلكه به یكی از لوازم ضروری زندگی انسان مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است.اینترنت و بطور ‏‏كلی دنیای الكترونیك همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر كرده است(عزیزی،شهریار؛محمد جواد ‏‏قربانی،1386).بنابراین سازمانها به عنوان عضوی از جامعه كه نیازهای افراد آن را برآورده می سازد نیز از تاثیر اینترنت مصون ‏‏نمانده اند و در نتیجه بازارهای آنها نیز تغییر ماهیت داده و بازارهای جدیدی تحت عنوان بازارهای اینترنتی یا الكترونیكی ‏‏شكل گرفته اند و همان طور كه ماهیت و شكل بازارها تغییر كرده است،قابل پیش بینی است كه سایر موارد وابسته به آن نیز ‏‏تغییر كند‎.‎

فهرست مطالب

‎‏ چکیده ‏5‏

مقدمه‎‏:‏ 5

فصل اول:بازاریابی‎ ‎،انواع آن و بازاریابی در بانک ‏ 6

بازاریابی‎‏:‏ ‏6‏

بازاریابی سنتی‎‏:‏ ‏6‏

بازاریابی اینترنتی‎‏:‏ ‏7‏

آمیخته بازاریابی و تاثیر اینترنت‎‏:‏ ‏8‏

مهارت های الزامی بازاریابی اینترنتی‎‏:‏ ‏9‏

مهارت های جست و جو‎ ‏9‏

مهارت های برنامه ریزی‎ ‏9‏

مهارت های تعیین بودجه‎ ‏9‏

مهارت های مدیریت پروژه‎ ‏10‏

مهارت های کپی رایتینگ و تولید محتوا‎ ‏10‏

مهارت های تحلیلی‎ ‏10‏

مهارت های ارتباطی‎ ‏10‏

مهارت های فنی بازاریابی اینترنتی‎ ‏11‏

مهم ترین مهارت: مثل مشتری فکر کنید‎ ‏11‏

مدل ارتباط بازاریابی سنتی و اینترنتی‎‏:‏ ‏11‏

مدل هفت آی‎‏:‏ ‏12‏

مزایای بازاریابی اینترنتی‎ ‏12‏

‎● ‎مدل های تجاری و اشکال مختلف آن‎ ‏14‏

‎● ‎مزایا‎ ‏14‏

‎● ‎محدودیت ها‎ ‏15‏

‎● ‎اقدامات امنیتی‎ ‏15‏

‎● ‎تاثیرات بر صنایع مختلف‎ ‏16‏

‎● ‎اقدامات اخیر‎ ‏16‏

نقش‎ CRM ‎در بازاریابی ‏17‏

مقدمه‎:‎ ‏17‏

نیروی کالای تازه وارد ها ‏18‏

مولفه های تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎ ‏18‏

CRMبه عنوان پارادایم جدید در بازاریابی‎:‎ ‏19‏

مدیریت ارتباطات با مشتریان چیست‎ :‎ ‏19‏

جدول 1-تفاوت بازاریابی سنتی و‎ CRM ‏20‏

تعاریف ارائه شده در خصوص ‏CRM:‎ ‏20‏

دلایل شکل گیری‎ CRM:‎ ‏21‏

اهداف‎ CRM:‎ ‏22‏

پیش نیاز های‎ CRM:‎ ‏22‏

مزایای‎ CRM:‎ ‏23‏

وظایف مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎ ‏23‏

‎1-‎شناسائی مشتری‎:‎ ‏23‏

‎2-‎تفکیک مشتریان از یکدیگر‎:‎ ‏23‏

‎3-‎تعامل با مشتری‎:‎ ‏24‏

‎4-‎شخصی سازی‎:‎ ‏24‏

تاثیر‎ IT ‎بر وظایف‎ CRM:‎ ‏24‏

ارائه مدل مفهومی‎ CRM:‎ ‏25‏

نرم افزار های‎ CRM :‎ ‏26‏

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی‎:‎ ‏27‏

مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎ ‏27‏

ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎ ‏27‏

مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی‎:‎ ‏28‏

عوامل درونی که در طراحی و اجرای‎ CRM ‎تاثیر می گذارند‎ :‎ ‏28‏

ائتلاف چند کاناله ‏29‏

عوامل چند کاناله شامل‎ :‎ ‏30‏

نیروی انسانی و مدیریت ‏30‏

فن آوری ‏31‏

عوامل خارجی موثر در موفقیت‎ CRM ‏31‏

انتظارات ارتباط ‏32‏

ادراک ارتباط ‏32‏

نتیجه گیری‎:‎ ‏32‏

بازاریابی در بانک ‏ ‏33‏

بانکداری ایرانی و بانکداری بین‌المللی ‏ ‏35‏

فصل دوم:اهمیت بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری ‏42‏

در بازاریابی چهار عامل اصلی ذیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند‎:‎ ‏43‏

فصل سوم:عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک ‏ ‏46‏

مقدمه ‏47‏

اهم سوالات تحقیق ‏47‏

روش تحقیق ‏ ‏48‏

چارچوب نظری تحقیق ‏49‏

محور دوم- احیای مشتریان از دست رفته ‏49‏

جدول شماره 1- میانگین رتبه مهمترین عوامل مؤثر در وفادارسازی مشتریان بانک ‏50‏

جدول شماره 2- میانگین رتبه مهمترین عوامل در از دست دادن مشتریان ‏51‏

جدول شماره 3- میانگین رتبه مهمترین عوامل در انتخاب یک بانک توسط مشتریان و جذب مشتری ‏جدید ‏52‏

اهم نتایج ‏53‏

اهم پیشنهادات ‏55‏

فصل چهارم:بازاریابی عصبی و نقش آن در بانکداری نوین ‏56‏

ویژگی های نورومارکتینگ‎:‎ ‏57‏

مدیریت برند و مغز انسان (نوروبرندینگ)‏ ‏59‏

وفاداری به یک نام تجاری‎ ‏60‏

نورومارکتینگ و بانکداری‎:‎ ‏61‏

فصل پنجم:نقش بازاریابی درفضای پیچیده رقابتی بانکهای ایران ‏ ‏62‏

بازاریابی یا لزوم نگرش نو درشبکه بانکی ‏64‏

فصل ششم:روش های نوین مشتری مداری و بازاریابی علمی در بانکداری ایران ‏ ‏70‏

بعضی قواعد و اصول کلی که بانک ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از‎:‎ ‏72‏

فصل هفتم:بازاریابی خدمات بانكداری الكترونیكی در ایران ‏73‏

بازاریابی خدمات بانكداری الكترونیكی در ایران ‏74‏

شکل(4)‏ ‏75‏

تجزیه و تحلیل ‏SWOT‏ 7 :‏ ‏75‏

خدمات الكترونیكی(از جمله خدمات بانكداری الكترونیكی)‏ ‏76‏

راهكارها:‏ ‏76‏

چالش ها: ‏ ‏78‏

نتیجه‎‎گیری : ‏ ‏79‏

فهرست منابع و مآخذ:‏ ‏80‏

منابع فارسی:‏ ‏80‏

منابع لاتین:‏ ‏81‏

ادامه مطلب و دریافت فایل

کنترل کیفیت آماری:کنترل تولید,کنترل کیفیت,دستگاه تزریق,کنترل کیفیت آماری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق صنایع

بررسی چگونگی کارکرد دستگاه عابر بانک:دانلود پایان نامه ATM,دانلود پایان نامه خود پرداز,دانلود پایان نامه عابر بانک,دستگاه POS,کارت عابر بانک,دستگاههای خود پرداز,سیستم پرداخت الکترونیک,بررسی چگونگی کارکرد دستگاه عابر بانک,نحوه عملکرد دستگاههای الکترونیکی عابر بانک

مبانی نظری طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت جهت سیستم مراقبت بیمار:سیستم اطلاعات مدیریت,طراحی سیستم اطلاعات مدیریت,متدولوژی برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاری,طراحی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها,معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماریها,وضعیت مطلوب سازمانی نظام مراقبت بیماریها در چارچوب زاکمن,تاریخچه سیستم اطلاعات مدیریت,تاریخچه پیدایش سیستم اطلاعات مدیریت,تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت,مبانی نظری سیستم اطلاعات مدیریت

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان:رضایت شغلی,ویژگی‌های فردی رضایت شغلی,سنجش و اندازه‌گیری رضایت شغلی,رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی در سازمان,عوامل موثر بر رضایت شغلی در سازمان,دانلود مقاله رضایت شغلی در سازمان,بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان

مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی:سرمایه انسانی,مدیریت منابع انسانی,مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت,مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی,دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک سرمایه های انسانی

ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه:محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید,مجازات محاربه چیست,تعریف محاربه,جرم محاربه,ارکان جرم محاربه,جرم محاربه در قانون جدید,دانلود مقاله محاربه,محاربه در قانون جدید,ارکان مادی محاربه,ارکان روانی محاربه,تحلیل جرم محاربه

بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی:احزاب سیاسی,نقش احزاب سیاسی,بررسی تئوری احزاب سیاسی,احزاب سیاسی از نگاه های متفاوت,كاركرد احزاب در نظامهای سیاسی مختلف,دانلود تحقیق احزاب سیاسی,رقابت سیاسی احزاب,صورتهای مختلف رقابت سیاسی

طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI:جریان AC,ماشین AC,درایورهای AC,درایور اینورتر تغذیه شده با جریان,درایور موتور القائی کنترل شده جریان,طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه رشته برق

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش:مدیریت دانش در آموزش و پرورش,اجرای مدیریت دانش در آموزش و پرورش,استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش,پیاده سازی مدیریت دانش در آموزش و پرورش,امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش,طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

واکاوی و ارزیابی اجرای سیستم نت:سیستم نت,اجرای سیستم نت در ادارات,سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,بررسی و ارزیابی اجرای سیستم نت,اجرای سیستم نت در شرکت آب و فاضلاب,عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,دانلود پایان نامه مهندسی صنایع